Vacuümstraalmachine

De Pinovo ATEX-vacuümstraalmachine werkt volledig pneumatisch en heeft een luchtverbruik van 6 m3/min bij een werkdruk van 7 Bar. De vacuum straalunit regelt de straalmiddelstroom en verzamelt gebruikte grit, stof en vuil. Dankzij het interne recycleproces wordt het gebruikte straalgrit herwonnen en kan het tot 25 keer worden gebruikt, waardoor de hoeveelheid geproduceerd afval fors daalt. Door verschillende gepatenteerde en tevens ATEX-gecertificeerde adapters, is het stralen van iedere type geometrie mogelijk.

Vacuümstralen

Deze vacuümstraalmachine van Pinovo is ATEX gecertificeerd, die ontworpen is om zonder downtime, stofvrij straalwerkzaamheden in Ex-zones uit te kunnen voeren. Deze straalunit is gecertificeerd voor gebruik in zone 1 en 2. Door de verschillende ATEX gecertificeerde adapters kunnen alle soorten hoeken en oppervlaktes bewerkt worden. Bij de ontwikkeling van de ATEX-gecertificeerde apparatuur van Pinovo, staan lagere levenscycluskosten, de gezondheid van werknemers, het voorkomen van downtime en het milieu centraal. Naast de fors verminderde afvalstoffenproductie, wordt door het stofvrije stralen met laag geluidsniveau de impact op omliggende apparatuur en constructies geminimaliseerd. Na het stofvrij stralen is het oppervlak direct geschikt voor nabehandeling of oppervlaktebehandeling zoals TSA of conservering.

 

Adaptermogelijkheden voor elk type straalwerk

PiHab

De PiHab is een Atex gecertificeerde transparante, flexibele straalcabine waarbinnen met een open straalnozzle veilig gestraald kan worden. De PiHab werkt in een gesloten loop met de PiSys Flex. De flexibele straalcabine kan eenvoudig worden aangepast aan verschillende complexe pijp- of balkstructuren, zoals flenzen, steunen, kleppen en dergelijke.

 

PiPoint

De PiPoint is ontwikkeld voor het sweep stralen van details zoals klein, moeilijk te banderen werk. De handbediende adapter werkt in een gesloten loop.Net zoals bij de andere oplossingen van Pinovo, werkt ook de PiPoint met een laag geluidsniveau wat de impact op omliggende apparatuur en constructies minimaliseert.

 

PiConnect

Met de PiConnect kan een oppervlakteruwheid worden bereikt tot 120 μm met een reinheid tot en met Sa 3. Verbruik van het straalgrit kan tot 25 x verminderd worden wat tot een verminderde afvalstoffenproductie leidt. Sweep stralen met een laag geluidsniveau minimaliseert de impact op omliggende apparatuur en constructies. PiConnect van Pinovo is Atex-gecertificeerd.

 

PiWalk

De Piwalk adapter is speciaal ontwikkelt om te kunnen stralen op medium tot grote horizontale oppervlaktes. Je kunt eenvoudig achter deze tool aanlopen waardoor de uitvoerder minder belast wordt.

 

 

PiCo Pipe

De PiCo Pipe is ideaal voor het stralen van buizen en pijpleidingen. De handbediende adapter werkt in een gesloten loop met de PiSys Flex . De PiCo Pipe is verkrijgbaar in verschillende diameters, afhankelijk van de maat van de pijp of buis.